NLP KOUČINK

Kdy pomůže NLP koučink?

Chcete se zbavit strachů a úzkostí.

Máte problémy s nedostatkem sebevědomí.

Chcete se zavděčit všem a sebe dáváte na poslední místo.

Příliš vám záleží na tom, co si o vás pomyslí druzí lidé.

Neumíte zklidnit svou mysl.

Neumíte žít v přítomnosti.

Potřebujete novou energii.

Nedokážete odpočívat a užívat si života bez pocitu viny.

Bojíte se učinit rozhodnutí.

Máte strach udělat chybu.

NLP koučink pracuje s nevědomými vzorci a tím mění způsoby vnímání světa a schémata, která ovlivňují naše chování. Cílem je dostat nevědomé programy na vědomou úroveň, kde s nimi již můžeme pracovat. Účinně boří hranice našich vlastních limitů a omezení, mění způsoby myšlení, úhly pohledu, negativní vzorce chování a nežádoucí emoční stavy.

NLP je zkratka pro neurolingvistické programování. Neuro označuje smyslové orgány, kterými vnímáme svět. Lingvistické označuje řeč, která uchovává to, co jsme prožili. Programování jsou opakující se vzorce vnímání, myšlení a cítění. V naší mysli si vytváříme jakési vnitřní mapy, které předcházejí řeči (i vnitřní) a tedy i aktivitě s ní spojené.

Protože podoba vnitřní mapy definuje způsob vyjadřování, v případě vzájemné komunikace výrazně typově odlišných osob může docházet k nedorozuměním a potížím, které se právě NLP koučink snaží odstraňovat.

NLP také pomáhá s koncentrací a volbami emočního stavu.

design by bananass

© All Rights Reserved 2022