KOUČINK OSOBNÍHO ROZVOJE

Kdy pomůže koučink osobního rozvoje?

Potřebujete si srovnat priority – vědět, co chcete.

Chcete si ujasnit, jak svých cílů konkrétně dosáhnout.

Chcete cítit vnitřní klid a spokojenost.

Chcete cítit radost.

Bojíte se změn.

Potřebujete vyřešit své profesní problémy.

Nevíte, co by vás bavilo.

Potřebujete zlepšit svou komunikaci.

Nemáte čas, věčně nestíháte.

Nežijete podle svých představ.

Klient prostřednictvím koučinku objevuje, rozvíjí a posiluje svůj vlastní potenciál, získává větší důvěru ve své síly, větší jistotu ve svých rozhodnutích a odvahu přijmout zodpovědnost za svůj život.

Koučink se zaměřuje na budoucnost, nehledá příčiny problémů v minulosti, ale cílí na jejich konstruktivní řešení. Myšlenky přetavuje ve skutečné činy a pomocí akčních kroků dosahuje reálné změny. Cílené otázky vedou k tomu, aby si své řešení člověk našel sám.

design by bananass

© All Rights Reserved 2022